Hancocks historie går tilbage til 1876, da A.P. Lorentzen begyndte at fremstille hvidtøl i sit hjem i Skive. Hjemmet i Nørregade viste sig dog hurtigt at være for småt til den stigende produktion, og seks år senere opkøbte A.P. Lorentzen derfor naboejendommen. Bryggeriet skulle dog nå at skifte hænder flere gange.

I 1889 forpagtede Christian Daugaard bryggeriet, og tre år senere overtog han det som led i en tvangsauktion. I 1895 købte Chr. Christensen det og startede sideløbende en mineralvandsproduktion. Han delte virksomheden op i to, nemlig mineralvandsfabrikken Krystal og ølbryggeriet Thordal, opkaldt efter sin hustrus barndomshjem gården Thordal i Øster Grønning.

Mens Chr. Christensen flyttede Krystal til anden adresse, overtog mineralvandsfabrikant Erik Nielsen Thordal i 1913, og således blev bryggeriet udvidet med produktion af mineralvand. Med sine erfaringer fra bryggerier i Bayern overtog sønnen Erling Strange Nielsen i 1933 Thordal efter sin far.

I 1954 flyttede tapperiet til Humlevej, mens selve bryghuset forblev på Nørregade. I 1963 flyttede både bryghus og lagerkælder med til Humlevej, hvor bryggeriet stadig ligger. Navnet 'Thordal' kunne dog blive et problem på det internationale marked, man forsøgte at nå i 1950'erne. Man måtte altså finde på et nyt og mere internationalt navn, og det fandt man i egne rækker. Hancock var nemlig pigenavnet på eksportsælgerens britiskfødte hustru, og således lagde hun navn til bryggeriet som vi kender det i dag. Mens eksportvarerne nu blev solgt under navnet Hancock, forblev salget i Danmark at foregå under navnet Thordal. I 1971 blev bryggeriet omdannet til aktieselskab og skiftede samtidigt endeligt navn til Hancock Bryggerierne A/S.

Læs mere på www.hancock.dk